AktualnościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „II Spotkania z Edukacją w Bydgoszczy” – 26.10.2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 26 października 2019 r. w ramach „II Spotkań z Edukacją w Bydgoszczy”.

II Spotkania z Edukacją w Bydgoszczy

26 października 2019 r. (sobota)

Miejsce:

Zespół Szkół nr 7 im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich
ul. Waryńskiego 1, 85-320 Bydgoszcz
Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:
Zapisy zakończone! Dziękujemy za zgłoszenia!

Program imprezy:
Pobierz program szkoleń w PDF


9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie imprezy

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h).

W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Metoda sylabowa jest niezbędną techniką, stosowaną w celu stymulacji rozwoju dziecka zdrowego. Jest również jednym z elementów terapii, który ma na celu programowanie języka u dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Prowadząca wyjaśni założenia teoretyczne oraz przedstawi rozwiązania praktyczne, które pozwolą nauczycielom oraz terapeutom skutecznie uczyć czytać sylabami. Warsztat będzie syntezą informacji na temat Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania, na założeniach której opierają się „Moje sylabki”.
Prowadzenie: mgr Klaudia Lepucka
mgr Klaudia Lepucka – filolog polski, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej, w której prowadzi się systemową terapię funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Pod jej opieką są dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, alalią oraz dysleksją. Jest autorką pomocy logopedycznej, stymulującej rozwój myślenia sytuacyjnego („Rozumienie sytuacji”).
2. Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Warsztaty adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli masowych, integracyjnych i specjalnych. Metoda Integracji Sensorycznej jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod wspomagających rozwój dziecka, stosowaną w Polsce. Problematyka warsztatów koncentruje się na następujących zagadnieniach: 1) Czym jest Integracja Sensoryczna (SI); 2) Okres płodowy dziecka i rozwój SI; 3) Rozwój SI w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 4) Co oznacza dysfunkcja SI i jakie są jej objawy?; 5) Przyczyny powstawania zaburzeń; 6) Jak wspomóc rozwój SI – praktyczne rady dla opiekunów; 7) Pokaz filmów i zdjęć ćwiczeń wspomagających rozwój SI.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”. Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
3. Zabawy z grafiką – techniki odbijane wykorzystywane do pracy z dziećmi w różnym wieku

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają proste techniki i zabawy graficzne, takie jak: druk strukturalny, monotypia, druk wklęsły i wypukły, stemplowanie, kalkograf, dostosowane do pracy z dziećmi w różnym wieku i możliwości wykonania ich w warunkach przedszkolnych, szkolnych, warsztatowych.
Grafika tradycyjna jest dziedziną plastyki często pomijaną w pracy z dziećmi ze względu na trudności techniczne. Uczestnicy warsztatów zmierzą się z technikami graficznymi dostosowanymi do możliwości dzieci i młodzieży. Wszelkie działania plastyczne bowiem mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań. Techniki graficzne operują różnorodnymi środkami wyrazu przez co wymagają praktycznego działania i podejmowania decyzji, aktywizując i pobudzając ciekawość.
Prowadzenie: mgr Monika Kraszewska
mgr Monika Kraszewska jest doświadczonym nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
4. Postępowanie terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Uczestnicy zapoznają się z wczesnymi symptomami, które powinny być sygnałem alarmującym, skłaniającym do podjęcia terapii. Zaznajomią się również z szeregiem ćwiczeń językowych oraz ogólnorozwojowych, które mają na celu zmniejszenie lub eliminowanie negatywnych skutków uszkodzeń strukturalnych. Prowadząca, na podstawie materiałów oraz nagrań z terapii, realizowanej zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej, pokaże w jaki sposób podejmować działania terapeutyczne.
Prowadzenie: mgr Klaudia Lepucka
mgr Klaudia Lepucka – filolog polski, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej, w której prowadzi się systemową terapię funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Pod jej opieką są dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, alalią oraz dysleksją. Jest autorką pomocy logopedycznej, stymulującej rozwój myślenia sytuacyjnego („Rozumienie sytuacji”).
5. Muzyka i taniec – wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka poprzez zabawę

*** Warsztaty ruchowe. Prosimy o przygotowanie wygodnego stroju i obuwia.
Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Szkolenie praktyczne skierowane do nauczycieli przedszkoli i szkół (a także studentów kierunków pedagogicznych), którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o zabawy muzyczno-ruchowe. Podczas szkolenia zapoznamy się szczegółowo z rozwojem ruchowym dziecka oraz nauczymy się go wspierać ćwiczeniami dającymi dziecku dużo radości.
Plan szkolenia:
1. Rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym.
2. Rozwój motoryczny dziecka w wieku szkolnym.
3. Wpływ muzyki na funkcjonowanie dziecka.
4. Wpływ tańca na funkcjonowanie dziecka.
5. Część praktyczna – tańce, zabawy, praca twórcza.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”. Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
6. Warsztaty plastyczne rozwijające wyobraźnię

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Podczas spotkania, którego celem będzie: rozbudzenie wyobraźni; zainspirowanie do różnorodnych działań plastycznych; zachęcenie do eksperymentowania; wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Przeprowadzone będą krótkie prezentacje technik plastycznych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi materiałami oraz możliwościami przetwarzania ich i wykorzystywania w działalności plastycznej, a podczas części praktycznej wykonają kilka inspirujących ćwiczeń – prac plastycznych, które będą mogli wykorzystać na swoich zajęciach. Bowiem wszelkie działania plastyczne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań.
Prowadzenie: mgr Monika Kraszewska
mgr Monika Kraszewska jest doświadczonym nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
Zapisy:
Zapisy zakończone! Dziękujemy za zgłoszenia!

Informacje dodatkowe:
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
 • Wpłaty można dokonać poprzez:
 • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
  Zapłać teraz
 • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
 • 2) przelew zwykły
  nr konta: 49 8619 0006 0030 0328 6768 0003
  Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
  ul. Nad Potokiem 10
  30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje.
 • Regulamin szkoleń

Organizatorzy:

 • Wydawnictwo WiR
 • Zespół Szkół nr 7 im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy