AktualnościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „II Spotkania z Edukacją w Lublinie” – 28.09.2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 28 września 2019 r. w ramach „II Spotkań z Edukacją w Lublinie”.

II Spotkania z Edukacją w Lublinie

28 września 2019 r. (sobota)

Miejsce:

Zespół Szkół nr 12
ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin
Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:
Zapisy zostały zakończone. Dziękujemy za zgłoszenia!

Program imprezy:
Pobierz program szkoleń w PDF


9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie imprezy

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h).

W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej

Brak wolnych miejsc.

<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania Symultaniczno–Sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej, jak i w grupie. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
<strong>Prowadzenie:</strong> dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
2. Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Warsztaty adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli masowych, integracyjnych i specjalnych. Metoda Integracji Sensorycznej jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod wspomagających rozwój dziecka, stosowaną w Polsce. Problematyka warsztatów koncentruje się na następujących zagadnieniach: 1) Czym jest Integracja Sensoryczna (SI); 2) Okres płodowy dziecka i rozwój SI; 3) Rozwój SI w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 4) Co oznacza dysfunkcja SI i jakie są jej objawy?; 5) Przyczyny powstawania zaburzeń; 6) Jak wspomóc rozwój SI – praktyczne rady dla opiekunów; 7) Pokaz filmów i zdjęć ćwiczeń wspomagających rozwój SI.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
3. Nie współdziała, nie mówi – o początkach terapii dziecka z autyzmem

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do terapeutów, logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców. Jego celem jest omówienie wczesnego etapu terapii dziecka z autyzmem, które nie patrzy, nie słucha, nie mówi i nie współdziała. W trakcie szkolenia omówiona zostanie terapia funkcji wzrokowych (m.in. ćwiczenia wymuszania kontaktu wzrokowego, rozszerzania pola widzenia, kontrolowanie wzrokiem wykonywanych czynności), terapia funkcji słuchowych oraz techniki budowania systemu językowego w umyśle dziecka z zaburzonym rozwojem.
Prowadzenie: dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Marzena Błasiak-Tytuła – Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.
4. Kształtowanie zachowań społecznych u dzieci z zaburzeniami rozwoju

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do logopedów, terapeutów, nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz wszystkich innych osób zajmujących się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju. Głównym celem szkolenia jest zaakcentowanie faktu, że terapia zachowań społecznych przygotowuje dziecko do realizacji przyszłych zadań edukacyjnych oraz dzieje się podczas całego procesu terapeutycznego – niemożliwe jest ćwiczenie wyizolowanych społecznych zachowań. Słuchacze zapoznają się z zachowaniami, które powinny być uczone w ramach umiejętności społecznych, wyznaczaniem celów oraz z tworzeniem schematu terapii.
Prowadzenie: mgr Małgorzata Kuśnierz
mgr Małgorzata Kuśnierz – pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej® oraz Manualnego Torowania Głosek®. Kilkanaście lat pracowała jako nauczyciel wspomagający oraz logopeda w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Krakowie. Zajmuje się terapią dzieci: z zespołem Downa, autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, niepełnosprawnych intelektualnie oraz zagrożonych dysleksją. Aktualnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
(do wyboru jeden z poniższych tematów)
5. Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym

Brak wolnych miejsc.

<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia diagnostycznego i terapeutycznego prowadzącej obejmuje omówienie norm rozwoju językowego dzieci w wieku przedszkolnym oraz objawy ryzyka dysleksji, które każdy nauczyciel, pedagog i logopeda może rozpoznać u dzieci przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Uczestnicy zapoznają się z testem SWM – do badania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku 3–6 lat. Istotną częścią warsztatu jest omówienie schematu pracy z dzieckiem zagrożonym trudnościami w nauce czytania i pisania.
<strong>Prowadzenie:</strong> dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
6. Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, pracujących z dziećmi z zaburzeniami motoryki małej, grafomotoryki, opóźnieniem psychomotorycznym czy problemami w nauce pisania.
Plan szkolenia:
1. Budowa kończyny górnej.
2. Rozwój motoryki małej dziecka (0-5)
3. Rozwój motoryki małej a mowa.
4. Sposoby trzymania kredki i rodzaje chwytów.
5. Wybór dominującej ręki.
6. Nadwrażliwość dotykowa.
7. Zajęcia w grupie przedszkolnej.
8. Przykłady ćwiczeń.
9. Masaż kończyny górnej.
10. Pokaz filmów i zdjęć.
11. Prezentacja pomocy terapeutycznych
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”. Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
7. Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera?

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do terapeutów, logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców.Jego celem jest omówienie terapii w zakresie umiejętności budowania dialogu, nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych u dzieci z zespołem Aspergera (do 7 roku życia). Podane zostaną również sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, z różnymi formami manipulacji.
Prowadzenie: dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Marzena Błasiak-Tytuła – Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.
8. Problemy artykulacyjne dzieci w wieku przedszkolnym – charakterystyka najczęściej pojawiających się zburzeń artykulacji

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do logopedów, terapeutów, nauczycieli, pedagogów. Celem warsztatu jest zaprezentowanie najczęściej występujących zaburzeń artykulacji u dzieci w wieku przedszkolnym. Omówione będą przyczyny oraz objawy nieprawidłowej wymowy, a także sposób postępowania diagnostycznego. Zaprezentowany będzie również paradygmat postępowania terapeutycznego.
Prowadzenie: mgr Małgorzata Kuśnierz
mgr Małgorzata Kuśnierz – pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej® oraz Manualnego Torowania Głosek®. Kilkanaście lat pracowała jako nauczyciel wspomagający oraz logopeda w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Krakowie. Zajmuje się terapią dzieci: z zespołem Downa, autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, niepełnosprawnych intelektualnie oraz zagrożonych dysleksją. Aktualnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.
Zapisy:
Zapisy zostały zakończone. Dziękujemy za zgłoszenia!

Informacje dodatkowe:
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
 • Wpłaty można dokonać poprzez:
 • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
  Zapłać teraz
 • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
 • 2) przelew zwykły
  nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
  Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
  ul. Nad Potokiem 10
  30-830 Kraków

 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje.
 • Regulamin szkoleń

Organizatorzy:

 • Wydawnictwo WiR
 • Zespół Szkół nr 12 w Lublinie