Spotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „III Spotkania z Edukacją w Sanoku” – 19.05.2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 19 maja 2018 r. w ramach „III Spotkań z Edukacją w Sanoku”.

III Spotkania z Edukacją w Sanoku

19 maja 2018 r. (sobota)

Miejsce:

PWSZ Sanok – Centrum Sportowo-Dydaktyczne
ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

 Zapisy zostały zakończone. Brak wolnych miejsc. 

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h).

W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00
1. Nie współdziała, nie mówi – o początkach terapii dziecka z autyzmem
 Brak wolnych miejsc. 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztat praktyczny skierowany do terapeutów, logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców. Jego celem jest omówienie wczesnego etapu terapii dziecka z autyzmem, które nie patrzy, nie słucha, nie mówi i nie współdziała. W trakcie szkolenia omówiona zostanie terapia funkcji wzrokowych (m.in. ćwiczenia wymuszania kontaktu wzrokowego, rozszerzania pola widzenia, kontrolowanie wzrokiem wykonywanych czynności), terapia funkcji słuchowych oraz techniki budowania systemu językowego w umyśle dziecka z zaburzonym rozwojem.

<strong>Prowadzenie:</strong> dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Marzena Błasiak-Tytuła – Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

2. Grupowe zajęcia ruchowe rozwijające mowę
 Brak wolnych miejsc. 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztaty praktyczne, skierowane do nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dziećmi w grupach. Rola zabawy w nauczaniu i terapii jest oczywista, a każdy prowadzący zajęcia chce zrealizować założone przez siebie cele edukacyjne w możliwie ciekawy sposób. Przedstawione zostaną przykłady zabaw, które stymulująco wpływają na rozwój mowy dzieci. Zastanowimy się wspólnie jak wyzyskać znane zabawy do tego, aby kreatywnie rozwijały one umiejętności komunikacyjne dzieci. Ćwiczenia będą ukierunkowane na połączenie ruchu, mowy i naturalnej ciekawości dziecka. Warto założyć wygodny strój.
<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Małgorzata Śliwa
mgr Małgorzata Śliwa – polonista, logopeda pracujący z dziećmi dwujęzycznymi. Organizatorka wakacyjnych  turnusów językowych dla  rodzin z dziećmi dwujęzycznymi.
3. Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych oraz gimnastyka oddechowa jako elementy terapii mowy i połykania u dzieci
 Brak wolnych miejsc. 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Zamysłem warsztatów jest zwrócenie uwagi na obecność różnych dysfunkcji w zakresie układu stomatognatycznego, które wpływają na jakość połykania oraz pracę narządów artykulacyjnych. Zapoznanie z proponowanymi metodami pracy pozwoli na poszerzenie warsztatu pracy z dziećmi, nawet tymi, które nie zawsze chcą lub mogą współpracować z terapeutą.
1. Krótkie zapoznanie z rozwojem układu stomatognatycznego u dzieci oraz problemy, jakie można zaobserwować w tym obszarze.
2. Krótkie omówienie połykania u dzieci.
3. Aspekty fonacji i artykulacji.
4. Zapoznanie z elementami metody PNF, Masgutowej, LaxVox.
5. Sposoby karmienia ułatwiające przyjmowanie posiłków.
6. Preparaty wspomagające karmienie dzieci z zaburzeniami połykania (wady i zalety).

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Tatiana Lewicka
Tatiana Lewicka – mgr  pedagogiki,  specjalista  neurologopeda.  Od  wielu  lat  zajmuje  się problematyką  schorzeń  ośrodkowego  i  obwodowego  układu  nerwowego  oraz konsekwencjami  ich  uszkodzenia.  Jest  autorką publikacji  i  wielu  szkoleń  z  tego  zakresu. Główny kierunek jej zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną. Zawodowo związana jest  z  Uniwersyteckim Centrum Medycznym im. prof. K.Gibińskiego SUM w Katowicach (Katedra i Klinika Neurologii i Neurorehabilitacji).  Wykłada na  Podyplomowych  Studiach Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Tatiana Lewicka jest autorką pomocy do terapii mowy i funkcji poznawczych „Wiem, jak to zrobić”.
4.  Zabawy z grafiką – techniki odbijane wykorzystywane do pracy z dziećmi w różnym wieku
 Brak wolnych miejsc. 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają proste techniki i zabawy graficzne, takie jak: druk strukturalny, monotypia, druk wklęsły i wypukły, stemplowanie, kalkograf, dostosowane do pracy z dziećmi w różnym wieku i możliwości wykonania ich w warunkach przedszkolnych, szkolnych, warsztatowych.
Grafika tradycyjna jest dziedziną plastyki często pomijaną w pracy z dziećmi ze względu na trudności techniczne. Uczestnicy warsztatów zmierzą się z technikami graficznymi dostosowanymi do możliwości dzieci i młodzieży. Wszelkie działania plastyczne bowiem mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań. Techniki graficzne operują różnorodnymi środkami wyrazu przez co wymagają praktycznego działania i podejmowania decyzji, aktywizując i pobudzając ciekawość.
<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Monika Kraszewska
Monika Kraszewska jest doświadczonym nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
5. Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera?
 Brak wolnych miejsc. 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztat praktyczny skierowany do terapeutów, logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców.Jego celem jest omówienie terapii w zakresie umiejętności budowania dialogu, nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych u dzieci z zespołem Aspergera (do 7 roku życia). Podane zostaną również sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, z różnymi formami manipulacji.

<strong>Prowadzenie:</strong> dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Marzena Błasiak-Tytuła – Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

6. Artykulacyjno-dykcyjne zabawy w grupie
 Brak wolnych miejsc. 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztaty praktyczne, skierowane do nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dziećmi w grupach. Błędna wymowa utrudnia nawiązywanie kontaktów, pogarsza samopoczucie w grupie, czasem jest przyczyną niepowodzeń – dotyczy to nie tylko dzieci. Osoby „sprawnie i ładnie” mówiące postrzegane są lepiej niż te z trudnościami komunikacyjnym.
Przykładowe zabawy będą obejmować m.in:

– ćwiczenia ortofoniczne, łączące elementy ćwiczeń: oddechowych, fonacyjnych, usprawniających motorykę aparatu artykulacyjnego, logorytmicznych, słuchu fonemowego i dykcyjnych;
– podnoszenie świadomości z zakresu kultury żywego słowa;
– zabawy stymulujące sprawność językową;
– ćwiczenia z zakresu emisji i higieny głosu.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Małgorzata Śliwa
mgr Małgorzata Śliwa – polonista, logopeda pracujący z dziećmi dwujęzycznymi. Organizatorka wakacyjnych  turnusów językowych dla  rodzin z dziećmi dwujęzycznymi.
7. Praca logopedy z osobą dorosłą – specyfika zaburzeń językowych, aspekty diagnozy i terapii
 Brak wolnych miejsc. 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Zaburzenia komunikowania się u osób dorosłych mają zwykle podłoże naczyniowe, neurozwyrodnienowe i/lub pourazowe, są także uwarunkowane wiekiem, rozległością i lokalizacją uszkodzenia. Odpowiednio dobrane metody diagnozy tych zaburzeń w znacznym stopniu warunkują wdrożenie terapii. Od logopedy (neurologopedy), który pracuje z osobami dorosłymi oczekuje się wiedzy z zakresu neuroanatomii i neuropsychologii, istotne znaczenie ma także współpraca logopedy (neurologopedy) z psychologiem w zakresie budowania diagnozy i terapii. Proponowany warsztat ma na celu:
– wskazanie głównych problemów jakie napotyka się w pracy z osobami dorosłymi,
– zapoznanie z metodami badania funkcji językowych u osób dorosłych,
– zapoznanie z narzędziami do przesiewowej oceny funkcji poznawczych,
– zwrócenie uwagi na specyfikę uszkodzeń prawej i lewej półkuli mózgu,
– zapoznanie z metodami pracy z osobami dorosłymi.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Tatiana Lewicka
Tatiana Lewicka – mgr  pedagogiki,  specjalista  neurologopeda.  Od  wielu  lat  zajmuje  się problematyką  schorzeń  ośrodkowego  i  obwodowego  układu  nerwowego  oraz konsekwencjami  ich  uszkodzenia.  Jest  autorką publikacji  i  wielu  szkoleń  z  tego  zakresu. Główny kierunek jej zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną. Zawodowo związana jest  z  Uniwersyteckim Centrum Medycznym im. prof. K.Gibińskiego SUM w Katowicach (Katedra i Klinika Neurologii i Neurorehabilitacji).  Wykłada na  Podyplomowych  Studiach Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Tatiana Lewicka jest autorką pomocy do terapii mowy i funkcji poznawczych „Wiem, jak to zrobić”.
8.  Co ciekawego można zrobić z papieru, tektury, bibuły… – propozycje zajęć plastycznych
 Brak wolnych miejsc. 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają proste techniki i zabawy plastyczne dostosowane do pracy z dziećmi w różnym wieku i możliwości wykonania ich w warunkach przedszkolnych, szkolnych, warsztatowych. Wszelkie działania plastyczne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Monika Kraszewska
Monika Kraszewska jest doświadczonym nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.

Zapisy:

 Zapisy zostały zakończone. Brak wolnych miejsc. 

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje.

Organizatorzy:

 • Wydawnictwo WiR
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku