AktualnościWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „VIII Jesienny Dzień Edukacji w Pcimiu” – 23.11.2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 23 listopada 2019 r. w ramach VIII Jesiennego Dnia Edukacji w Pcimiu.

VIII Jesienny Dzień Edukacji w Pcimiu

23 listopada 2019 r. (sobota)

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi
Budynek Jana Pawła II
32-432 Pcim 599
Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:
Zapisy zakończone! Dziękujemy za zgłoszenia!

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

8.00 – 8.50 Rejestracja uczestników
8.50 – 9.00 Otwarcie imprezy

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h).

W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 9:00 – 11:00 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
1. „Moje sylabki” – teoria i praktyka

Brak wolnych miejsc

Informacje o szkoleniu
Technika nauki czytania metodą sylabową oparta jest na licznych badaniach oraz doświadczeniach terapeutycznych. Przynosi ogromne efekty u dzieci, które nie umieją jeszcze czytać lub mają trudność nauczenia się czytania innymi metodami. Jest głównym i efektywnym elementem terapii
u dzieci z zaburzeniami komunikacji. Ponadto warsztat przedstawi założenia teoretyczne oraz praktyczne, które pomogą rodzicom oraz terapeutom uczyć dzieci czytania metodą sylabową.
Prowadzenie: mgr Iwona Kowalcze-Filar
mgr Iwona Kowalcze-Filar – logopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, zespołem Downa oraz dzieci zagrożonych dysleksją. W swojej pracy wykorzystuje między innymi Symultaniczno-
-Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek® oraz Gesty Artykulacyjne.
2. Nie współdziała, nie mówi – o początkach terapii dziecka z autyzmem

Brak wolnych miejsc

Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do terapeutów, logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców. Jego celem jest omówienie wczesnego etapu terapii dziecka z autyzmem, które nie patrzy, nie słucha, nie mówi i nie współdziała. W trakcie szkolenia omówiona zostanie terapia funkcji wzrokowych (m.in. ćwiczenia wymuszania kontaktu wzrokowego, rozszerzania pola widzenia, kontrolowanie wzrokiem wykonywanych czynności), terapia funkcji słuchowych oraz techniki budowania systemu językowego w umyśle dziecka z zaburzonym rozwojem.
Prowadzenie: dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Marzena Błasiak-Tytuła – Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi
w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.
3. Kształtowanie zachowań społecznych u dzieci z zaburzeniami rozwoju

Brak wolnych miejsc

Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do logopedów, terapeutów, nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz wszystkich innych osób zajmujących się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju. Głównym celem szkolenia jest zaakcentowanie faktu, że terapia zachowań społecznych przygotowuje dziecko do realizacji przyszłych zadań edukacyjnych oraz dzieje się podczas całego procesu terapeutycznego – niemożliwe jest ćwiczenie wyizolowanych społecznych zachowań. Słuchacze zapoznają się
z zachowaniami, które powinny być uczone w ramach umiejętności społecznych, wyznaczaniem celów oraz z tworzeniem schematu terapii.
Prowadzenie: mgr Małgorzata Kuśnierz
mgr Małgorzata Kuśnierz – pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej® oraz Manualnego Torowania Głosek®. Kilkanaście lat pracowała jako nauczyciel wspomagający oraz logopeda w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Krakowie. Zajmuje się terapią dzieci: z zespołem Downa, autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, niepełnosprawnych intelektualnie oraz zagrożonych dysleksją. Aktualnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN
w Krakowie.
4. Jak rozmawiać z dziećmi o sztuce, artystach, obrazach?

Brak wolnych miejsc

Informacje o szkoleniu
Wszelkie działania plastyczne, kontakt z dziełami sztuki, mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań. W trakcie warsztatów uczestnicy wykonają zadania plastyczne dostosowane do pracy
z dziećmi w różnym wieku i możliwości wykonania ich w warunkach przedszkolnych, szkolnych, warsztatowych, a inspiracją do tego będą dzieła sztuki, wielcy artyści.
Prowadzenie: mgr Monika Kraszewska
mgr Monika Kraszewska jest doświadczonym nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych
w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
 Godz. 11.00 – 11.30 – Przerwa
BLOK II – godz. 11:30 – 13:30 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
5. Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające rozwój języka i komunikacji

Brak wolnych miejsc

Informacje o szkoleniu
Język pozwala tworzyć poprawne gramatycznie zdania i wypowiedzi. To cenne narzędzie będące wytworem kultury i warunkiem istnienia. Rozwój języka opiera się i wynika z właściwego ukształtowania się wszystkich funkcji poznawczych. Moja praktyka ukazuje, że zaburzenia każdej ze sfer życia dziecka wpływają negatywnie na rozwój języka, a zaburzenia języka są zagrożeniem dla rozwoju poznawczego dziecka. Oczywistym jest więc dbanie o prawidłowy rozwój języka od najmłodszych lat i wspieranie go przez stymulację poznawczą. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość zobaczyć, jak w praktyce można rozwijać kompetencje językowe dziecka stosując odpowiednie ćwiczenia funkcji poznawczych. Jak programować pracę terapeutyczną, aby skutecznie wspierać dziecko w procesie nabywania języka.

Prowadzenie: mgr Iwona Kowalcze-Filar
mgr Iwona Kowalcze-Filar – logopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, zespołem Downa oraz dzieci zagrożonych dysleksją. W swojej pracy wykorzystuje między innymi Symultaniczno-
-Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek® oraz Gesty Artykulacyjne.

6. Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera?

Brak wolnych miejsc

Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do terapeutów, logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców.Jego celem jest omówienie terapii w zakresie umiejętności budowania dialogu, nawiązywania
i podtrzymywania relacji społecznych u dzieci z zespołem Aspergera (do 7 roku życia). Podane zostaną również sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, z różnymi formami manipulacji.
Prowadzenie: dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Marzena Błasiak-Tytuła – Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi
w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.
7. Problemy artykulacyjne dzieci w wieku przedszkolnym – charakterystyka najczęściej pojawiających się zburzeń artykulacji

Brak wolnych miejsc

Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do logopedów, terapeutów, nauczycieli, pedagogów. Celem warsztatu jest zaprezentowanie najczęściej występujących zaburzeń artykulacji u dzieci w wieku przedszkolnym. Omówione będą przyczyny oraz objawy nieprawidłowej wymowy, a także sposób postępowania diagnostycznego. Zaprezentowany będzie również paradygmat postępowania terapeutycznego.
Prowadzenie: mgr Małgorzata Kuśnierz
mgr Małgorzata Kuśnierz – pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej® oraz Manualnego Torowania Głosek®. Kilkanaście lat pracowała jako nauczyciel wspomagający oraz logopeda w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Krakowie. Zajmuje się terapią dzieci: z zespołem Downa, autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, niepełnosprawnych intelektualnie oraz zagrożonych dysleksją. Aktualnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN
w Krakowie.
8. Co ciekawego można zrobić z materiałów naturalnych?

Brak wolnych miejsc

Informacje o szkoleniu

W trakcie warsztatów uczestnicy wykonają proste zadania plastyczne, dowiedzą się:

– jak wykonać ciekawe prace poprzez połączenie kilku technik plastycznych;
– jak podnieść jakość dziecięcych prac przez zastosowanie różnorodnych materiałów;
– jak instruować dzieci w czasie pracy, by osiągnąć określony efekt.

Wszelkie działania plastyczne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań.

Prowadzenie: mgr Monika Kraszewska
mgr Monika Kraszewska jest doświadczonym nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych
w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.

Zapisy:

Zapisy zakończone! Dziękujemy za zgłoszenia!

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
 • Wpłaty można dokonać poprzez:
  1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
  Zapłać teraz
  UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  2) przelew zwykły
  nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
  Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
  ul. Nad Potokiem 10
  30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje.
 • Regulamin szkoleń

Organizatorzy:

 • Wydawnictwo WiR
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Pcimiu
 • Gabinet Logopedyczny Entliczek-Pentliczek