WARSZTATY: “Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej” – 12.10.2019

Zapraszamy do udziału w warsztatach “Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą
symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej”, które odbędą się 12 października 2019 r. w Krakowie.

Zapisy:

Zapisy zakończone! Dziękujemy za zgłoszenia!

Warsztaty składają się z 2 części; koncentrują się na omawianiu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać, oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda Symultaniczno-Sekwencyjna Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Wszystkie ćwiczenia są wyjaśniane na filmach lub praktycznym układaniu zadań przez uczestników.

Program warsztatów:

Część 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiana jest analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych (układanie sekwencji, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo-skutkowe umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Część 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura powtarzanie, rozumienie, nazywanie; sposób przechodzenia od czytania globalnego do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdań i tekstów). Warsztaty opierają się na wykonywaniu ćwiczeń przez uczestników oraz prezentacji i omawianiu filmów.

Prowadzenie:

mgr Agnieszka Fabisiak-Majcher – logopeda, surdopedagog. Prowadzi terapię dzieci: autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, z alalią, z afazją,
z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dyslektycznych. Jest współautorką ćwiczeń do nauki czytania “Moje sylabki” oraz serii “Stymulacja i Terapia”.

Warsztaty dla nauczycieli, logopedów i rodziców

“Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej

12 października 2019 r. (sobota), godz. 14.00-18.00

Koszt: 150 zł

Miejsce: Kraków, ul. Podedworze 20, zobacz mapkę dojazdu

Dojazd: przystanek “Piaski Nowe”, tramwaje 6, 24, 50; autobusy 164, 174, 204, 244

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Uczestnicy obecni na warsztatach otrzymają zaświadczenia.

W przerwie otwarte będzie stoisko, na którym będzie można zapoznać się z pełną ofertą Wydawnictwa WiR.

Prosimy o dokonywanie przedpłaty (150 zł) w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.
Wpłaty można dokonać poprzez:

1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
Zapłać teraz

UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »

2) przelew zwykły
nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001

Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
ul. Nad Potokiem 10
30-830 Kraków

(w temacie przelewu proszę podać termin szkolenia i nazwisko zgłaszanego uczestnika)

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność dokonywania zgłoszeń
i wpłat.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów.

Zapisy:

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty