Nauka czytaniaWebinary i szkolenia

Warsztaty „Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej” – Cedynia, 7.04.2017

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej”, które odbędą się 7 kwietnia 2017 r. w Cedyni w woj. zachodniopomorskim.

Zapisy pod nr tel. 914 144 017 (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni) do dn. 24 marca 2017 r.

Warsztaty składają się z 2 części; koncentrują się na omawianiu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać, oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda Symultaniczno-Sekwencyjna Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Wszystkie ćwiczenia są wyjaśniane na filmach lub praktycznym układaniu zadań przez uczestników.

Program warsztatów:

Część 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiana jest analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych (układanie sekwencji, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo-skutkowe umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Część 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura powtarzanie, rozumienie, nazywanie; sposób przechodzenia od czytania globalnego do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdań i tekstów). Warsztaty opierają się na wykonywaniu ćwiczeń przez uczestników oraz prezentacji i omawianiu filmów.

Warsztaty dla nauczycieli, logopedów i rodziców

„Moje sylabki” – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej”

7 kwietnia 2017 r. (piątek), godz. 14.00-18.00

Miejsce:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni
ul. Mieszka I 21
74-520 Cedynia

Koszt: 200 zł

Prowadzenie:

mgr Marcelina Żółtowska – logopeda, terapeuta, pedagog specjalny, praktyk. Pracuje z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi. W Centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi diagnozę i terapię dzieci dotyczącą różnorodnych zaburzeń mowy i komunikacji, a także organizuje konsultacje dla rodziców. Specjalizuje się w stymulacji nabywania umiejętności komunikacji językowej u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Swoją pracę terapeutyczną opiera na założeniach metody neurobiologicznej Szkoły Krakowskiej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów, jest również autorem szkoleń i warsztatów dla terapeutów i nauczycieli. Obecnie pracuje nad pracą doktorską z zakresu terapii logopedycznej dzieci z autyzmem.

  • Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w warsztatach i materiały szkoleniowe.
  • W dniu warsztatów zostanie zaprezentowana oferta Wydawnictwa WiR.
Zapisy pod nr tel. 914 144 017 (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni) do dn. 24 marca 2017 r.