AktualnościLogopedia i terapiaWebinary i szkolenia

CYKL WEBINARÓW: „Terapia neurologopedyczna osób dorosłych. Warsztat praktyka” – 17.10 i 7.11

Zapraszamy do udziału w webinarach z cyklu pt. „Terapia neurologopedyczna osób dorosłych. Warsztat praktyka”, które odbędą się w dwóch blokach – 17 października i 7 listopada. Istnieje możliwość wybrania jednego bloku lub skorzystania z całego pakietu webinarów w promocyjnej cenie!

Prowadzenie:

Tatiana Lewicka – specjalista neurologopeda, zatrudniona w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Katowicach. Na co dzień pracuje z pacjentami mającymi zaburzenia poznawcze i komunikowania się wskutek uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób neurozwyrodnieniowych. Ważne miejsce w swojej pracy poświęca aspektom zaburzeń połykania (diagnozie i terapii dysfagii), konsekwencjom niedożywienia oraz leczeniu żywieniowemu.
Wykładowca uczelni wyższych: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Autorka publikacji oraz wielu szkoleń z zakresu neurologopedii. Autorka i współautorka pomocy dydaktycznych dla osób dorosłych z problemami komunikowania. Współautorka publikacji z zakresu dysfagii (Vademecum dysfagii) oraz poradnika dla osób z tracheostomią. Współprowadząca grupę wsparcia Śląskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, członek POLSPEN.

Blok I – 17 października

Zapisy na blok I zostały zakończone!

godz. 10.00–12.00

Webinar 1. Lewa półkula mózgu i jej zaburzenia – diagnoza i terapia w ujęciu praktycznym

(przerwa)

godz. 13.00–15.00

Webinar 2. Pacjent z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu – wskazówki do diagnozy i terapii


Informacje o webinarach
Specjalizacja półkulowa od zawsze znajdowała miejsce w opisach anatomicznych. Badacze zwracali uwagę na odmienność działania lewej i prawej półkuli mózgu i, mimo iż zaczyna się odchodzić od teorii podziału ról półkul, nie da się pominąć i zlekceważyć osiągnięć badaczy w tym zakresie. Lewa półkula mózgu jest istotną strukturą OUN, w której „od zawsze” są zlokalizowane ośrodki mowy, dlatego też opisy uszkodzeń tych obszarów wskazywały głównie na zaburzenia o charakterze afazji. Zupełnie inną rolę przypisywano prawej półkuli mózgu. Prace badawcze dotyczące uszkodzeń prawopółkulowych są stosunkowo młode i pochodzą z lat 70-tych XX wieku, głównie wskazują na bardzo niespecyficzne problemy pacjentów związane z szeroko pojętym kontekstem sytuacyjnym.

Program webinaru 1 i 2:
• przedstawienie istotnych dla pracy neurologopedy (logopedy) obszarów korowych i podkorowych, związanych z procesami językowymi,
• omówienie typologii afazji wg Łurii,
• zapoznanie z możliwościami diagnozy,
• udostępnienie zestawu prób klinicznych przydatnych do oceny zaburzeń językowych,
• zapoznanie z rolą prawej półkuli mózgu w procesach komunikacji,
• omówienie uszkodzeń typowych dla prawej półkuli – zespół pomijania, anozognozja, prozopagnozja,
• omówienie narzędzie do badania RHLB-PL,
• wskazanie elementów terapii pacjentów.


g

Blok II – 7 listopada

godz. 10.00–12.00

Webinar 3. Choroby neurozwyrodnieniowe – praca w zespole interdyscyplinarnym, miejsce logopedy w diagnozie i terapii


Informacje o webinarze
W Polsce i na świecie od kilku lat obserwujemy rosnącą liczbę osób w wieku podeszłym. Jednoznacznie wskazuje to na trend starzenia się społeczeństw, a co z tym idzie, wzrost zachorowań choroby na typowe dla wieku podeszłego. Istotne miejsce zajmują choroby neurozwyrodnieniowe. W zakresie diagnozy i terapii zespołów dementywnych bardzo ważna jest pracy interdyscyplinarnych zespołów, w skład których wchodzi lekarz neurolog, psycholog (neuropsycholog) oraz neurologopeda (logopeda). Właściwie postawiona diagnoza i wdrożona terapia pozwalają na spowolnienie objawów choroby i poprawę jakości życia pacjenta.

Program webinaru:
• przedstawienie definicji i kryteriów rozpoznawania zespołu otępiennego (ICD-10, DSM-IV),
• zwrócenie uwagi na omówienie najczęstszych chorób neurozwyrodnieniowych i ich objawów,
• omówienie możliwości diagnozowania i współpracy członków zespołu diagnoztyczno-terapeutycznego,
• zaprezentowanie możliwości terapii,
• zwrócenie uwagi na elementy edukacji rodziny i opiekunów,
• wskazanie możliwości wsparcia rodzin i opiekunów.


(przerwa)

godz. 13.00–15.00

Webinar 4. Opieka logopedyczna nad pacjentem z tracheostomią


Informacje o webinarze
Tracheostomia w neurologii jest zwykle wykonywana u pacjentów, u których z powodu rozległych uszkodzeń OUN dochodzi do zaburzeń oddechowych. W momencie poprawy stanu pacjenta istnieje możliwość wdrożenia terapii neurologopedycznej (logopedycznej) zmierzającej do nauki oddychania, mówienia i połykania. Istotnym warunkiem wdrożenia tych kroków jest odpowiednio dostosowana rurka tracheostomijana, czyli z tzw. fenestracją.

Program webinaru:
• omówienie wskazań do tracheostomii,
• zaprezentowanie różnych typów rurek tracheostomijnych i elementów wyposażenia,
• omówienie kroków związanych z nauką oddychania,
• zapoznanie z metodami nauki mowy,
• omówienie sposobów nauki połykania i karmienia,
• zapoznanie z elementami pielęgnacji rurki i otworu stomijnego.


Koszt udziału w webinarach:

blok I – 200 zł

Zapisy zakończone!

blok II – 200 zł

Zapisy zakończone!

Informacje dodatkowe:

Uczestnicy webinaru otrzymają certyfikat uczestnictwa w formie pliku PDF.

Ważne!
Wszyscy uczestnicy otrzymają tygodniowy dostęp do powtórki webinarów w formie nagrania.

Prosimy o dokonywanie przedpłaty (200 zł za jeden blok) w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.
Wpłaty można dokonać poprzez:

1) przelewy elektroniczne – Przelewy24.pl
linki powyżej

UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »

2) przelew tradycyjny
nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
ul. Nad Potokiem 10
30-830 Kraków

(w temacie przelewu proszę podać termin webinaru i nazwisko zgłaszanego uczestnika)

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność dokonywania wpłat, a nie kolejność wysyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem webinaru.