AktualnościWebinary i szkolenia

Webinar „Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej” – 24.10.2020

Zapraszamy do udziału w webinarze pt.Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej, który odbędzie się 24 października 2020 r., o godz. 9.00.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone! Dziękujemy za zgłoszenia!

Webinar składa się z 2 części; koncentruje się na omówieniu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Zaprezentowane zostaną nagrania wideo zajęć z dziećmi, podczas których wykorzystano omawiane ćwiczenia.

Program:

Godz. 9.00-11.00
Część 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiana jest analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych (układanie sekwencji, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

30 min przerwy

Godz. 11.30-13.30
Część 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura powtarzanie rozumienie nazywanie; sposób przechodzenia od czytania globalnego do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdań i tekstów). Webinar opiera się na prezentacji i omawianiu filmów.

Prowadzenie:

mgr Agnieszka Fabisiak-Majcher – logopeda, surdopedagog. Prowadzi terapię dzieci: autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, z alalią, z afazją, z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dyslektycznych. Jest współautorką licznych publikacji wspierających naukę czytania i rozwój dzieci, m.in. ćwiczeń do nauki czytania „Moje sylabki” oraz serii „Stymulacja i Terapia”.

Webinar przeznaczony jest dla nauczycieli, logopedów i rodziców.

Moje sylabki” – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej”

Termin:

24 października 2020 r. (sobota); godz. 9.00-13.30

Koszt:

Cena promocyjna: 150 zł – dla osób, które zapiszą się do końca września;
od października – 200 zł.

Informacje dodatkowe:

Uczestnicy webinaru otrzymają zaświadczenia udziału w formie pliku PDF.

Ważne!
Wszyscy uczestnicy otrzymają dwutygodniowy dostęp do powtórki webinaru.

Prosimy o dokonywanie przedpłaty (150 zł/200 zł) w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.
Wpłaty można dokonać poprzez:

1) przelewy elektroniczne – Przelewy24.pl
Zapłać teraz

UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »

2) przelew zwykły
nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001

Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
ul. Nad Potokiem 10
30-830 Kraków

(w temacie przelewu proszę podać termin szkolenia i nazwisko zgłaszanego uczestnika)

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność dokonywania wpłat, a nie kolejność wysyłania zgłoszeń.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów.

Ewentualne pytania prosimy kierować na: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone! Dziękujemy za zgłoszenia!