AktualnościLogopedia i terapiaWebinary i szkolenia

CYKL WEBINARÓW: „Terapia neurologopedyczna osób dorosłych. Diagnoza i wsparcie” – wrzesień 2020

Zapraszamy do udziału w cyklu webinarów pt. „Terapia neurologopedyczna osób dorosłych. Diagnoza i wsparcie”, które odbędą się w kolejne piątki września 2020 r., o godzinie 17.00. Istnieje możliwość wybrania jednego webinaru lub skorzystania z całego pakietu w promocyjnej cenie!

Zapisy:
Zapisy zostały zakończone. Dziękujemy za zgłoszenia.

 

Prowadzenie:

Tatiana Lewicka – specjalista neurologopeda, zatrudniona w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Katowicach. Na co dzień pracuje z pacjentami mającymi zaburzenia poznawcze i komunikowania się wskutek uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób neurozwyrodnieniowych. Ważne miejsce w swojej pracy poświęca aspektom zaburzeń połykania (diagnozie i terapii dysfagii), konsekwencjom niedożywienia oraz leczeniu żywieniowemu.
Wykładowca uczelni wyższych: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Autorka publikacji oraz wielu szkoleń z zakresu neurologopedii. Autorka i współautorka pomocy dydaktycznych dla osób dorosłych z problemami komunikowania. Współautorka publikacji z zakresu dysfagii (Vademecum dysfagii) oraz poradnika dla osób z tracheostomią. Współprowadząca grupę wsparcia Śląskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, członek POLSPEN.

Webinar 1: Zaburzenia odżywiania związane z dysfagią neurogenną

4 września 2020 r., godz. 17.00-19.00
Koszt: 100 zł
Zapisy na webinar 1. zostały zakończone.

Informacje o webinarze
Pacjenci z dysfagią bardzo często w obawie przed zakrztuszeniem się zmniejszają ilość przyjmowanych posiłków. Narażają się tym samym na wystąpienie niedożywienia, co skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia, przedłużeniem hospitalizacji czy innymi powikłaniami wpływającymi na ogólną kondycję pacjenta. Dobrze, aby neurologopeda (logopeda) posiadał przynajmniej podstawowy zakres wiedzy na temat typów niedożywienia, objawów i sposobów zapobiegania im. Ważnym tematem jest także leczenie żywieniowe, czyli taki sposób postępowania, który umożliwi uzupełnienie składników odżywczych u osoby zagrożonej niedożywieniem.

Webinar 2: Diagnoza i terapia dysartrii

11 września 2020 r., godz. 17.00-19.00
Koszt: 100 zł
Zapisy na webinar 2. zostały zakończone.

Informacje o webinarze
Dysartria jest zaburzeniem mowy często mylonym z afazją czy apraksją mowy. Może wystąpić zarówno po udarze mózgu, jak i w przebiegu choroby neurozwyrodnieniowj lub po urazie czaszkowo-mózgowym. Często obserwuje się dysartrię u dzieci z porażeniem mózgowym. Istotne jest zatem, aby dokładnie przyjrzeć się mechanizmom dysartrii, jej objawom i typologii. Podczas webinaru wskazane zostaną najważniejsze elementy badania oraz terapii pacjenta.

Webinar 3: Diagnoza neurologopedyczna pacjenta dorosłego

18 września 2020 r., godz. 17.00-19.00
Koszt: 100 zł
Zapisy na webinar 3. zostały zakończone.

Informacje o webinarze
Pacjent dorosły jest często wyzwaniem diagnostycznym dla logopedy czy neurologopedy. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, które mogą wpłynąć na proces badawczy. Diagnoza powinna bazować na analizie dokumentacji medycznej, wywiadzie oraz dokładnym badaniu mowy i funkcji językowych. Przydatny jest formularz badania, który uporządkuje zdobytą wiedzę na temat pacjenta i ułatwi sformułowanie diagnozy. Warto też zbudować sobie pewien schemat opisu pacjenta, który będzie przejrzysty i spójny, ułatwi on bowiem wdrożenie terapii.

Webinar 4: Dysfagia neurogenna – badanie przesiewowe

25 września 2020 r., godz. 17.00-19.00
Koszt: 100 zł
Zapisy na webinar 4. zostały zakończone.

Informacje o webinarze
Zaburzenia połykania pochodzenia neurogennego mają istotny wpływ na jakość życia pacjenta. Objawy dysfagii mogą pojawić się nagle lub stopniowo narastać w czasie. Podczas badania neurologopedycznego należy sprawdzić sprawność narządów artykulacyjnych i sam akt połykania. Podczas webinaru pokażemy, dlaczego warto skorzystać z dostępnych kwestionariuszy.

k

k

Informacje dodatkowe:

Uczestnicy webinaru otrzymają certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej.

Ważne!
Wszyscy uczestnicy otrzymają dostęp do powtórki webinaru w formie nagrania.

Prosimy o dokonywanie przedpłaty (100 zł za każdy webinar) w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.
Wpłaty można dokonać poprzez:

1) przelewy elektroniczne – Przelewy24.pl
linki pod poszczególnymi webinarami

UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »

2) przelew tradycyjny
nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001

Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
ul. Nad Potokiem 10
30-830 Kraków

(w temacie przelewu proszę podać termin webinaru i nazwisko zgłaszanego uczestnika)

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność dokonywania wpłat, a nie kolejność wysyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem webinaru.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone. Dziękujemy za zgłoszenia.