AktualnościLogopedia i terapiaWebinary i szkolenia

CYKL WEBINARÓW: „Terapia neurologopedyczna osób dorosłych. Wsparcie po incydencie neurologicznym” – marzec 2021

Zapraszamy do udziału w webinarach z zakresu terapii neurologopedycznej osób dorosłych, które odbędą się 3 marca i 25 marca 2021 roku. Istnieje możliwość wybrania jednego webinaru lub skorzystania z pakietu dwóch webinarów w promocyjnej cenie!

Webinar 1: Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją

Webinar odbył się 3 marca 2021 r.

Informacje o webinarze
Celem webinaru jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą zaburzeń poznawczych u osób dorosłych z afazją oraz techniki ich terapii. Omówione zostaną podstawowe korelacje między językiem a uszkodzeniami neurologicznymi u pacjentów po przebytych incydentach neurologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń zmysłów (wzroku i słuchu) oraz obniżonych możliwości mentalnych pacjentów – szczególnie w zakresie umiejętności kategoryzowania oraz myślenia przez analogię (niewerbalny test SON-R 6-40). Świadomość trudności neurologicznych jest podstawą przeprowadzenia prawidłowej diagnozy oraz fundamentem programu terapeutycznego, głównym problemem pacjenta z afazją nie jest bowiem rozpad języka, lecz niemożność jego ponownego nabycia. Podczas webinaru zaplanowana została analiza materiałów audio-wizualnych.

Program webinaru:

  1. Patomechanizm afazji – językowe i poznawcze konsekwencje uszkodzenia mózgu
  2. Zaburzenia poznawcze w afazji – wyniki testu SON-R 6-40 u młodych pacjentów z afazją
  3. Zaburzenia zmysłów (wzrok, słuch) a diagnoza i terapia osób dorosłych po przebytych incydentach neurologicznych
  4. Terapia zaburzeń poznawczych u osób dorosłych z afazją
  5. Analiza materiałów audio-wizualnych

Webinar 2: Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym

Webinar odbył się 25 marca 2021 r. 

Informacje o webinarze
Webinar ma na celu wyposażyć słuchaczy w wiedzę na temat fizjologicznych oraz patologicznych zmian w zakresie funkcjonowania zmysłów, które pojawiają się w przebiegu chorób neurologicznych u osób dorosłych i starszych. Podczas spotkania zostaną na przykładach omówione trudności w spostrzeganiu zmysłowym (wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu), z jakimi borykają się pacjenci neurologiczni, a także wynikające z tego ograniczenia i możliwości terapeutyczne.

  1. Procesy inwolucyjne w funkcjonowaniu zmysłów u osób dorosłych. Opis zmian zachodzących w obszarze zmysłów postępujących wraz z wiekiem.
  1. Procesy patologiczne w funkcjonowaniu zmysłów m.in.: wzrok (m.in. niedowidzenie połowicze, agnozje wzrokowe, prozopagnozja), słuch (zaburzenia słuchu fonemowego, agnozje, amuzja), dotyk (pomijanie stronne, anozognozja), smak i węch (m.in. anosmia).

Prowadzenie:

dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopeda w Centrum Origin Kraków, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz terapii miofunkcjonalnej i PNF, glottodydaktyk; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób dorosłych chorych neurologicznie, dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi oraz w nauczaniu wymowy obcokrajowców. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, pre- i postnatalnej stymulacji dzieci oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców.  

Dodatkowe informacje:

Koszt: 60 zł (za jeden webinar)

Pakiet dwóch webinarów: 100 zł (w formularzu zapisu należy wybrać wariant: “Pakiet w niższej cenie”).

Uczestnicy webinaru otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w formie elektronicznej.

Ważne!
Wszyscy uczestnicy otrzymają dwutygodniowy dostęp do powtórki webinaru w formie nagrania.

Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest dokonanie wpłaty w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.

Wpłaty można dokonać przelewem zwykłym lub poprzez płatności elektroniczne Przelewy24.pl.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia z danymi do wpłaty.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność dokonywania wpłat, a nie kolejność wysyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem webinaru.