AktualnościEdukacja szkolnaWebinary i szkolenia

WEBINAR: Jak uczyć języka polskiego jako obcego dzieci ukraińskie? – 17.10.2022

Zapraszamy do udziału w webinarze pt. „Jak uczyć języka polskiego jako obcego dzieci ukraińskie? ”, który odbędzie się 17 października 2022 r., o godzinie 18:00-20:00.

Szkolenie skierowane jest do logopedów i nauczycieli. Obejmuje zagadnienia:
1. Podstawy metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (NJPJO), czyli jak teoria może pomóc w rozpoczęciu pracy z dzieckiem ukraińskim.
2. Programowanie języka polskiego jako obcego:
a) formy zabawy z dzieckiem w wieku przedszkolnym,
b) językowe wymagania edukacyjne wobec dziecka w wieku szkolnym.
3. Nauka czytania jako stymulacja rozwoju języka drugiego.
4. Techniki terapeutyczne wspierające NJPJO u dzieci w różnym wieku.
5. Język polski a ukraiński – o podobieństwach i różnicach, czyli jak nie wpaść w słowiańskie pułapki.
6. Uczeń z doświadczeniem migracji a doświadczeniem uchodźstwa – refleksje własne.

Prowadzenie:

dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej UJ oraz logopedii UP w Krakowie; neurologopeda w Centrum Origin Karków; glottodydaktyk w Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego UP w Krakowie. Specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, terapii miofunkcjonalnej i PNF; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktorka naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób dorosłych chorych neurologicznie, dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi oraz w nauczaniu wymowy obcokrajowców. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, pre- i postnatalnej stymulacji dzieci oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców.

„Jak uczyć języka polskiego jako obcego dzieci ukraińskie?”

17 października 2022 r. (poniedziałek), on-line, godz. 18.00-20.00

Koszt: 50 zł

W cenie:
zaświadczenie uczestnictwa w formie elektronicznej (plik PDF),
e-book z ćwiczeniami do nauki języka polskiego jako obcego,
– 7-dniowy dostęp do powtórki webinaru w formie nagrania.

Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest dokonanie wpłaty (50 zł) w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.

Wpłaty można dokonać przelewem zwykłym lub poprzez płatności elektroniczne Przelewy24.pl.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia z danymi do wpłaty.

Istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności dla placówek oświatowych – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc ograniczona. 

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem webinaru