Webinary i szkolenia

Konferencja „Rola logopedy we wspomaganiu rozwoju komunikacji dziecka potrzebującego AAC” – 10.03.2018

Polski Związek Logopedów Oddział Małopolski zaprasza logopedów, psychologów, pedagogów i rodziców na konferencję „Rola logopedy we wspomaganiu rozwoju komunikacji dziecka potrzebującego AAC”, która odbędzie się 10 marca 2018 r. w Krakowie. Wydawnictwo WiR będzie obecne na konferencji ze swoim stoiskiem.

Program konferencji:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników.
10.00 – 10.20 Otwarcie, przywitanie przez przewodniczącą Marzenę Dąbrowską, wręczenie certyfikatów logopedy przez członka Zarządu Głównego PZL Barbarę Gorgoń.
10.20 – 11.00 Alina Smyczek: Rola logopedy we wspomaganiu umiejętności porozumiewania się dziecka potrzebującego AAC.
11.00 – 11.40 Magdalena Kaźmierczak: Klarowny obraz: Korzyści płynące ze stosowania PECS.
11.40 – 12.00 Joanna Kusior, Ewelina Łabędź: Kacper i AAC – z perspektywy mamy i nauczycielki przedszkola.
12.00 – 12.15 Magdalena Sabik, Marzena Dąbrowska: Emocje rodziców dziecka zgłaszającego się na terapię.
12.15 – 12.30 Dyskusja.
12.30 – 12.45 Przerwa dla niezrzeszonych uczestników konferencji,
(zebranie dla członków OM PZL – przekazanie bieżących informacji)
12.45 – 13.30 Przerwa kawowa, stoiska.
13.30 – 14.10 Agnieszka Pilch: AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca, jako narzędzie ułatwiające uczestnictwo w życiu społecznym osobom z poważnymi problemami w porozumiewaniu się.
14.10 – 14.30 Justyna Nizińska, Ewa Oleksy: Autyzm – droga do skutecznej komunikacji …
14.30 – 14.50 Marta Szczepaniak, Agnieszka Gniewek: Rozwijanie mowy poprzez komunikację wspomagającą i alternatywną u dzieci w wieku przedszkolnym.
14.50 – 15.15 Katarzyna Łuszczak: Technologia, jako narzędzie do realizacji celów komunikacyjnych, droga do niezależności.
15.15– 15.35 Z SS nr 11 w Krakowie: Współpraca logopedy i nauczyciela na przykładzie komunikacji w klasie z niemówiącymi uczniami.
15.35 – 15.50 Dyskusja.
15.50 – 16.00 Pożegnanie uczestników konferencji.

Miejsce: Nowa Aula Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w Krakowie

Wstęp dla członków PZL – wolny.
Rodzice dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ze skierowaniem do wczesnego wspomagania rozwoju wnoszą opłatę w wysokości 20 zł.
Dla osób nie będących członkami PZL – opłata wysokości 100 zł.
Prosimy wszystkie osoby zainteresowane (również członków naszego oddziału) o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, zawód, miejsce pracy, telefon kontaktowy) na adres mailowy: marzenadabrowska.logopeda@gmail.com do dnia 23.02.2018. Osoby spoza oddziału PZL proszone są o dokonanie wpłaty na konto PZL 70 1240 6524 1111 0010 2557 4297 w terminie do dnia 2.03.2018.

Organizatorem konferencji jest Polski Związek Logopedów Oddział Małopolski