KonferencjeWebinary i szkolenia

Konferencja „Trudne i niepożądane zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” – 14.04.2018, Wieliczka

Zapraszamy do udziału w konferencji „Trudne i niepożądane zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”, która odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. w Wieliczce. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i rodziców.

 Konferencja

„Trudne i niepożądane zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”

14 kwietnia 2018 r. (sobota)
Program imprezy:
Pobierz program konferencji w PDF  UWAGA! Każdy uczestnik konferencji będzie mógł skorzystać z 20% rabatu na całą ofertę na stoisku Wydawnictwa WiR podczas imprezy. 
Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

godz. 8.00 – 9.00  Rejestracja uczestników
godz. 9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji

Prowadzenie: dr Justyna Leszka

godz. 9.15 – 10.15
Społeczne reguły spostrzegania, wartościowania i oceniania – trafna podpowiedź czy „ślepa uliczka” w ocenianiu zachowania dzieci z ASD?
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
godz. 10.15 – 11.15
Językowe nieporozumienia czy systemowe trudności? O przyczynach problemów komunikacyjnych dzieci i z dziećmi z zespołem Aspergera
Prowadzenie: dr hab. prof. UP Marta Korendo
dr hab. prof. UP Marta Korendo – Jest filologiem polskim i logopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób niesłyszących oraz wpływem języka migowego na język werbalny. Ostatnio rozpoczęte badania dotyczą specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera i mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia.
godz. 11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
godz. 11.45 – 12.45
Wyzwania profilaktyki zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
Prowadzenie: dr Krzysztof Gerc
dr Krzysztof Gerc – dr nauk humanistycznych, psycholog, adiunkt Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru psychologii rehabilitacji oraz psychologii wychowawczej. Zainteresowania i publikacje naukowe dotyczą: zagadnień rozwoju psychicznego osób niepełnosprawnych w biegu ich życia oraz problematyki wspierania rozwoju dzieci i młodzieży ujawniających deficyty rozwojowe. Zajmuje się również problematyką wpływu kultury organizacji i jej znaczenia w procesie zarządzania w oświacie i służbie zdrowia w szeroko rozumianym kontekście psychologii rehabilitacji, psychopatologii oraz psychologii wychowawczej.

godz. 12.45 – 13.45
4) Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie – o nieświadomej kreacji zachowań niepożądanych dzieci przez osoby dorosłe
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
godz. 13.45 – 14.45 Przerwa obiadowa
godz. 14.45 – 15.15
5) Zachowania trudne i niepożądane z perspektywy rodzica dziecka z autyzmem
Prowadzenie: Piotr Tomankiewicz
Piotr Tomankiewicz – kaliszanin, przedsiębiorca, założyciel i prezes kaliskiej Fundacji „Nowa Nadzieja”. Społecznikowskie powołanie dało o sobie znać w związku z chorobą syna Marcina, u którego lekarze zdiagnozowali autyzm. Na skutek własnych, kilkuletnich doświadczeń w łagodzeniu skutków tej choroby, przyczynił się do powstania w Kaliszu potężnej instytucji – fundacji „Nowa Nadzieja”, która wypełniła lukę na lokalnym rynku, jeśli chodzi o działalność placówek wspomagających rodziców dzieci niepełnosprawnych.
godz. 15.15 – 16.15
6) Realizacja edukacji włączającej w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
godz. 16.15 – 17.30 PANEL EKSPERCKI
Miejsce:
Kampus Wielicki, Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 250 zł
Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Informacje dodatkowe:
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na konferencji otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.
 UWAGA! Każdy uczestnik konferencji będzie mógł skorzystać z 20% rabatu na całą ofertę na stoisku Wydawnictwa WiR podczas imprezy. 

Organizator:

 • Wydawnictwo WiR

Patronat: