NowościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „I Spotkania z Edukacją w Cieszynie” – 10.03.2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 10 marca 2018 r. w ramach „I Spotkań z Edukacją w Cieszynie”.

I Spotkania z Edukacją w Cieszynie

10 marca 2018 r. (sobota)

Miejsce:

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Informacje o szkoleniu

Warsztaty koncentrują się na omawianiu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać, oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda Symultaniczno-Sekwencyjna Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Wszystkie ćwiczenia są wyjaśniane na filmach lub praktycznym układaniu zadań przez uczestników.

Prowadzenie: dr Elżbieta Ławczys
dr Elżbieta Ławczys – specjalista z dziedziny dwujęzyczności, logopeda, językoznawca. Autorka pomocy edukacyjnych do wpierania rozwoju językowego i nauki czytania (współautorka serii pt. Moje Sylabki; Moje Układanki oraz Krzyżówek i Zdań Sylabowych, Kategoryzacji, Szeregów i sekwencji, Analizy i Syntezy Wzrokowej, Myślenia przyczynowo-skutkowego). Mama dzieci dwujęzycznych. Autorka bloga www.dwujezycznosc.blogspot.com

2. Świat rysowanych liter i wyrazów” – praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętności pisania
Informacje o szkoleniu
Od kreski do litery, od litery do ilustracji. Praktyczne ćwiczenia zachęcające do nowego spojrzenia na umiejętność pisania liter i wyrazów. Celem warsztatów jest pokazanie nauczycielom i rodzicom ćwiczeń wspomagających naukę pisania w edukacji wczesnoszkolnej lub rozwijających już nabyte umiejętności pisania u dzieci.
Przedstawiane na warsztatach ćwiczenia mają zachęcić uczestników do rozwijania własnych umiejętności rysunkowych, a następnie przekazywania ich swoim podopiecznym.
Prowadzenie: mgr Łukasz Zabdyr
mgr Łukasz Zabdyr – Od 25 lat zajmuje się zawodowo grafiką, ilustracją książkową i komiksem. Od 15 lat prowadzi spotkania autorskie i warsztaty plastyczne w bibliotekach i szkołach podstawowych. Odpowiedzialny m.in. za stronę graficzną serii logopedycznej „Kocham czytać” prof. Jagody Cieszyńskiej.
3. Złość i agresja u dzieci – jak z nimi pracować?
Informacje o szkoleniu
Zajęcia mają przybliżyć etiologię agresywnych zachowań u dzieci (z uwzględnieniem zachowań opozycyjno–buntowniczych oraz zaburzeń zachowania) i wskazać w jaki sposób złość i impulsywność mogą przyczyniać się do ich powstawania. Zaprezentowane zostaną również różnego rodzaju techniki, które można wykorzystać w pracy z dziećmi przejawiającymi agresywne zachowania (np. strategia radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej, elementy treningu kontroli złości).
Prowadzenie: mgr Natalia Czyżowska
mgr Natalia Czyżowska – psycholog, mediator; doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła kurs z Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży organizowany przez Centrum CBT w Warszawie, szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji oraz Szkołę Mediacji organizowaną przez Akademię ADR. Doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego oraz na oddziałach Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Na co dzień pracuje w Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie i prowadzi zajęcia dla studentów psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4. Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych oraz gimnastyka oddechowa jako elementy terapii mowy i połykania u dzieci
Informacje o szkoleniu
Zamysłem warsztatów jest zwrócenie uwagi na obecność różnych dysfunkcji w zakresie układu stomatognatycznego, które wpływają na jakość połykania oraz pracę narządów artykulacyjnych. Zapoznanie z proponowanymi metodami pracy pozwoli na poszerzenie warsztatu pracy z dziećmi, nawet tymi, które nie zawsze chcą lub mogą współpracować z terapeutą.
1. Krótkie zapoznanie z rozwojem układu stomatognatycznego u dzieci oraz problemy, jakie można zaobserwować w tym obszarze.
2. Krótkie omówienie połykania u dzieci.
3. Aspekty fonacji i artykulacji.
4. Zapoznanie z elementami metody PNF, Masgutowej, LaxVox.
5. Sposoby karmienia ułatwiające przyjmowanie posiłków.
6. Preparaty wspomagające karmienie dzieci z zaburzeniami połykania (wady i zalety).

Prowadzenie: mgr Tatiana Lewicka
Tatiana Lewicka – mgr  pedagogiki,  specjalista  neurologopeda.  Od  wielu  lat  zajmuje  się problematyką  schorzeń  ośrodkowego  i  obwodowego  układu  nerwowego  oraz konsekwencjami  ich  uszkodzenia.  Jest  autorką publikacji  i  wielu  szkoleń  z  tego  zakresu. Główny kierunek jej zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną. Zawodowo związana jest  z  Uniwersyteckim Centrum Medycznym im. prof. K.Gibińskiego SUM w Katowicach (Katedra i Klinika Neurologii i Neurorehabilitacji).  Wykłada na  Podyplomowych  Studiach Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Tatiana Lewicka jest autorką pomocy do terapii mowy i funkcji poznawczych „Wiem, jak to zrobić”.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
5. Praca z dzieckiem dwujęzycznym w przedszkolu i szkole
Informacje o szkoleniu
Zajęcia skierowane są do nauczycieli, logopedów i terapeutów pracujących z dzieckiem dwujęzycznym. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wspierać rozwój języka polskiego jako drugiego, przedstawiona wiedza pomoże w ocenie poziomu znajomości języka polskiego oraz w wyborze technik pracy z dziećmi, a także w nawiązaniu dobrych relacji z rodzinami, wychowującymi swoje dzieci w dwujęzyczności i dwukulturowości. Zajęcia omówią sytuację szkolną, językową, społeczną i emocjonalną dzieci z rodzin wielokulturowych.
Prowadzenie: dr Elżbieta Ławczys
dr Elżbieta Ławczys – specjalista z dziedziny dwujęzyczności, logopeda, językoznawca. Autorka pomocy edukacyjnych do wpierania rozwoju językowego i nauki czytania (współautorka serii pt. Moje Sylabki; Moje Układanki oraz Krzyżówek i Zdań Sylabowych, Kategoryzacji, Szeregów i sekwencji, Analizy i Syntezy Wzrokowej, Myślenia przyczynowo-skutkowego). Mama dzieci dwujęzycznych. Autorka bloga www.dwujezycznosc.blogspot.com

6. Dzieci w sieci – jak przeprowadzić lekcję z zakresu bezpieczeństwa w Internecie dla klas 1-3
Informacje o szkoleniu
 Podstawowym celem warsztatów jest uwrażliwieni samych uczestników zajęć na kwestie dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Podkreślenie odpowiedzialności za przekazywanie tej wiedzy najmłodszym użytkownikom oraz zwiększanie świadomości rodziców w kwestii odpowiedzialności za  bezpieczeństwo rodziny w przestrzeni wirtualnej. Prowadzący, przybliży powyższe kwestie w oparciu o autorski program dla dzieci klas 1-3 i ich rodziców. Pokaże, jak przeprowadzić przykładową lekcję z zakresu bezpieczeństwa w sieci.
Prowadzenie: mgr Łukasz Zabdyr
mgr Łukasz Zabdyr – Od 25 lat zajmuje się zawodowo grafiką, ilustracją książkową i komiksem. Od 15 lat prowadzi spotkania autorskie i warsztaty plastyczne w bibliotekach i szkołach podstawowych. Odpowiedzialny m.in. za stronę graficzną serii logopedycznej „Kocham czytać” prof. Jagody Cieszyńskiej.
7. Mediacje szkolne jako sposób rozwiązywania konfliktów
Informacje o szkoleniu
Warsztaty mają dostarczyć uczestnikom podstawą wiedzę dotyczącą mediacji oraz możliwości ich wykorzystania w środowisku szkolnym. W trakcie zajęć przyjrzymy się temu czym są konflikty i w jaki sposób możemy uczyć dzieci ich rozwiązywania oraz zapoznamy się z technikami dobrej komunikacji. Zaprezentowany zostanie także model konferencji sprawiedliwości naprawczej, który może być wykorzystywany w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Prowadzenie: mgr Natalia Czyżowska
Psycholog, mediator; doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła kurs z Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży organizowany przez Centrum CBT w Warszawie, szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji oraz Szkołę Mediacji organizowaną przez Akademię ADR. Doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego oraz na oddziałach Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Na co dzień pracuje w Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie i prowadzi zajęcia dla studentów psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8. Praca logopedy z osobą dorosłą – specyfika zaburzeń językowych, aspekty diagnozy i terapii
Informacje o szkoleniu

Zaburzenia komunikowania się u osób dorosłych mają zwykle podłoże naczyniowe, neurozwyrodnienowe i/lub pourazowe, są także uwarunkowane wiekiem, rozległością i lokalizacją uszkodzenia. Odpowiednio dobrane metody diagnozy tych zaburzeń w znacznym stopniu warunkują wdrożenie terapii. Od logopedy (neurologopedy), który pracuje z osobami dorosłymi oczekuje się wiedzy z zakresu neuroanatomii i neuropsychologii, istotne znaczenie ma także współpraca logopedy (neurologopedy) z psychologiem w zakresie budowania diagnozy i terapii. Proponowany warsztat ma na celu:
– wskazanie głównych problemów jakie napotyka się w pracy z osobami dorosłymi,
– zapoznanie z metodami badania funkcji językowych u osób dorosłych,
– zapoznanie z narzędziami do przesiewowej oceny funkcji poznawczych,
– zwrócenie uwagi na specyfikę uszkodzeń prawej i lewej półkuli mózgu,
– zapoznanie z metodami pracy z osobami dorosłymi.

Prowadzenie: mgr Tatiana Lewicka
Tatiana Lewicka – mgr  pedagogiki,  specjalista  neurologopeda.  Od  wielu  lat  zajmuje  się problematyką  schorzeń  ośrodkowego  i  obwodowego  układu  nerwowego  oraz konsekwencjami  ich  uszkodzenia.  Jest  autorką publikacji  i  wielu  szkoleń  z  tego  zakresu. Główny kierunek jej zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną. Zawodowo związana jest  z  Uniwersyteckim Centrum Medycznym im. prof. K.Gibińskiego SUM w Katowicach (Katedra i Klinika Neurologii i Neurorehabilitacji).  Wykłada na  Podyplomowych  Studiach Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.

Tatiana Lewicka jest autorką pomocy do terapii mowy i funkcji poznawczych „Wiem, jak to zrobić”.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.

Organizatorzy:

 • Wydawnictwo WiR
 • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych


Patronat:
 • Starostwo Powiatowe w Cieszynie