AktualnościLogopedia i terapiaWebinary i szkolenia

CYKL WEBINARÓW: Autyzm – planowanie terapii, wybrane metody i strategie terapeutyczne w ujęciu praktycznym – listopad-grudzień 2021

Zapraszamy do udziału w webinarach dotyczących terapii w różnych obszarach funkcjonowania oraz wybranych metod terapeutycznych dziecka z autyzmem. Istnieje możliwość wybrania jednego webinaru lub skorzystania z pakietu w promocyjnej cenie!

Cykl webinarów skierowany jest do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dzieckiem z autyzmem. W trakcie każdego webinaru zaprezentowane zostaną filmy i zdjęcia oraz pomoce wykorzystywane w terapii.

Webinar 1: Terapia funkcji poznawczych dzieci z autyzmem

Webinar odbył się 6 listopada 2021 r.

Informacje o webinarze

Webinar dotyczący sposobu planowania oraz organizacji terapii dziecka z autyzmem tak, aby osiągnąć kolejne etapy wszystkich funkcji poznawczych w odpowiedniej kolejności zgodnie z etapami rozwoju tych funkcji. Zostaną omówione ogólne założenia dotyczące prowadzenia terapii rozwojowej. Webinar będzie obejmował prezentację ćwiczeń: funkcji wzrokowych, funkcji słuchowych, stymulacji lewej półkuli mózgu, funkcji motorycznych, pamięci, stymulacji rozwoju zabawy, kształtowania systemu językowego.

Webinar 2: Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem

Webinar odbył się 27 listopada 2021 r.

Informacje o webinarze

Podczas webinaru zostaną omówione zaburzenia komunikacji u dzieci z autyzmem. Przedstawiony zostanie schemat wprowadzania materiału językowego w odpowiedniej kolejności, zgodnie z etapami rozwoju mowy zdrowego dziecka. Zaprezentowane zostaną pomoce i ich wykorzystanie w trakcie zabaw, aktywności, ćwiczeń umożliwiające uczenie się języka w kontekście sytuacyjnym i wykorzystanie go w działaniu oraz komunikacji z innymi ludźmi.

Webinar 3: Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych w oparciu o Teorię umysłu u dzieci z autyzmem

Webinar odbył się 11 grudnia 2021 r.

Informacje o webinarze

Podczas webinaru zostanie omówiony rozwój oraz wpływ deficytów Teorii umysłu na społeczne i komunikacyjne funkcjonowanie w codziennym życiu dzieci z autyzmem. Przedstawione zostaną strategie, sposoby a także zabawy, ćwiczenia i gry stymulujące czytanie umysłu.

Prowadzenie:

mgr Magdalena Buchla – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci dotyczącą różnorodnych zaburzeń mowy i komunikacji. Pracuje między innymi w oparciu o założenia metody neurobiologicznej Szkoły Krakowskiej, werbo-tonalnej, a także metody Integracji Odruchów według Swietłany Masgutowej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów, szkolenia oraz warsztaty dla terapeutów i nauczycieli, a także autorskie turnusy neurologopedyczne.

Dodatkowe informacje:

Koszt: 50 zł (za jeden webinar)

Uczestnicy webinaru otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w formie elektronicznej.

Ważne!
Wszyscy uczestnicy otrzymają 3-dniowy dostęp do powtórki webinaru w formie nagrania.

Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest dokonanie wpłaty w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.

Wpłaty można dokonać przelewem zwykłym lub poprzez płatności elektroniczne Przelewy24.pl.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia z danymi do wpłaty.

Istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności dla placówek oświatowych – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność dokonywania wpłat, a nie kolejność wysyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem webinaru.