AktualnościLogopedia i terapiaWebinary i szkolenia

CYKL WEBINARÓW: „Moje dziecko nie mówi. Jak budować struktury języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” – marzec-kwiecień 2022

Zapraszamy do udziału w 3-częściowym cyklu webinarów dotyczących problematyki terapii dziecka, u którego obserwuje się opóźniony rozwój mowy. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się, jak rozpocząć pracę z dziećmi, które z różnych powodów nie mówią. Cykl dotyczy sposobów budowania prostych struktur językowych.

Webinar 1: Praca z dzieckiem niemówiącym. Od czego zacząć?

Webinar odbył się 21 marca 2022 r.

Informacje o webinarze

Podczas webinaru zostanie omówiona sytuacja dziecka z opóźnionym rozwojem mowy i jego rodziny. Przedstawiony zostanie schemat wprowadzania materiału językowego w odpowiedniej kolejności oraz sposoby doboru ćwiczeń do pracy z dzieckiem.

Prowadząca zaprezentuje: 
– w jaki sposób wprowadzać najprostsze, możliwe do realizacji samogłoski;
– jak na prostych sylabach można zbudować pierwszą komunikację z dzieckiem;
– jak ćwiczyć i łączyć sylaby w wyrazy do czasu pojawienia się pierwszych prostych zdań.

(Gramatycznie: rzeczownik w mianowniku i czasownik).

Webinar 2: Proste nazywanie rzeczywistości – rozwój zdań

4 kwietnia (poniedziałek) 2022 r., godz. 18:30-20:30

Informacje o webinarze

Webinar będzie dotyczył sytuacji dziecka, które zaczyna już nazywać spostrzeganą rzeczywistość.

Przedstawione zostaną:
– schemat wprowadzania nowych struktur gramatycznych, istotnych dla języka polskiego;
– przykłady zabaw stolikowych wykorzystywanych w terapii, które wprowadzają nowe zasady gramatyki;
– przykłady działań stymulujących, które mogą wykonywać rodzice w domu.

(Gramatycznie: rzeczownik w dopełniaczu, zdanie z rzeczownikiem w dopełniaczu).

Webinar 3: Bawimy się i opisujemy rzeczywistość – rozwój gramatyki

11 kwietnia (poniedziałek) 2022 r., godz. 18:30-20:30

Informacje o webinarze

Dziecko będące na pierwszym etapie nauki języka musi systematycznie ćwiczyć struktury gramatyczne, by rozwój mowy postępował. Webinar dostarczy uczestnikom pomysłów na zabawy i ćwiczenia z dziećmi w domu i w gabinecie. Prowadząca omówi przykłady codziennych zachowań domowych oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych, które stymulują rozwój mowy.

(Gramatycznie: rzeczownik w bierniku, zdanie z rzeczownikiem w bierniku).

Prowadzenie:

dr Elżbieta Ławczys – doktor językoznawstwa, logopeda. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W pracy zawodowej zajmuje się terapią dzieci z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej. Terapeuta szkoły krakowskiej. Nauczyciel języka polskiego jako obcego. Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania. Zajmuje się tematem dwujęzyczności i wielojęzyczności. Ekspert w dziedzinie technik nauczania języka drugiego – m.in. programowania systemu języka i tworzenia dzienniczka wydarzeń. Szkoleniowiec. Autorka i współautorka kilkudziesięciu pomocy edukacyjnych do nauki czytania w języku polskim.

Dodatkowe informacje:

Koszt: 200 zł (za trzy webinary)

Koszt obejmuje:
zaświadczenie uczestnictwa w formie elektronicznej (plik PDF),
materiały szkoleniowe (plik PDF),
7-dniowy dostęp do nagrania każdego webinaru w cyklu.

Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest dokonanie wpłaty w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.

Wpłaty można dokonać przelewem zwykłym lub poprzez płatności elektroniczne Przelewy24.pl.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia z danymi do wpłaty.

Istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem webinaru.