AktualnościNauka czytaniaWebinary i szkolenia

WEBINAR: Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej – 19.12.2020

Zapraszamy do udziału w webinarze pt. „Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej”, który odbędzie się 19 grudnia 2020 r., o godzinie 9.00-13.30.

Webinar przeznaczony jest dla nauczycieli, logopedów i rodziców. Składa się z 2 części; koncentruje się na omówieniu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Zaprezentowane zostaną nagrania wideo zajęć z dziećmi, podczas których wykorzystano omawiane ćwiczenia.

Program:

Godz. 9.00-11.00
Część 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiana jest analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych (układanie sekwencji, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

30 minut przerwy

Godz. 11.30-13.30
Część 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura powtarzanie rozumienie nazywanie; sposób przechodzenia od czytania globalnego do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdań i tekstów). Webinar opiera się na prezentacji i omawianiu filmów.

Prowadzenie:

mgr Agnieszka Fabisiak-Majcher – logopeda, surdopedagog. Prowadzi terapię dzieci: autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, z alalią, z afazją, z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dyslektycznych. Jest współautorką licznych publikacji wspierających naukę czytania i rozwój dzieci, m.in. ćwiczeń do nauki czytania „Moje sylabki” oraz serii „Stymulacja i Terapia”.

„Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej”

19 grudnia 2020 r. (sobota), on-line, godz. 9.00-13.30

Koszt: 200 zł

Uczestnicy webinaru otrzymają zaświadczenia udziału oraz materiały szkoleniowe w formie pliku PDF.

Ważne!

Wszyscy uczestnicy otrzymają dwutygodniowy dostęp do powtórki webinaru w formie nagrania.

Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest dokonanie wpłaty (200 zł) w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.

Wpłaty można dokonać przelewem zwykłym lub poprzez płatności elektroniczne Przelewy24.pl.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia z danymi do wpłaty.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność dokonywania wpłat, a nie kolejność wysyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem webinaru.