Konferencja „Rola logopedy we wspomaganiu rozwoju komunikacji dziecka potrzebującego AAC” – 10.03.2018

Polski Związek Logopedów Oddział Małopolski zaprasza logopedów, psychologów, pedagogów i rodziców na konferencję „Rola logopedy we wspomaganiu rozwoju komunikacji dziecka potrzebującego AAC”, która odbędzie się 10 marca 2018 r. w Krakowie. Wydawnictwo WiR będzie obecne na konferencji ze swoim stoiskiem.

Zobacz więcej

„Trudne sytuacje społeczne” – karty i poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców

„Trudne sytuacje społeczne” to pomoc terapeutyczna wspierająca dorosłych w przygotowaniu dzieci do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Praca z kartami stwarza okazję do pogłębionej refleksji nad pożądanymi sposobami rozwiązywania napotykanych trudności oraz uczy przyjmowania perspektywy innych osób.

Zobacz więcej